Sản Phẩm > Hàng Tặng Phẩm

Bộ SP Ngọc Huyền

A5010,A5012,A5014
A5010: 25.5 * 25.5 * 2.2, 224gr
A5012: 30.5 * 30.5 * 2.2, 345gr
A5014: 35.5 * 35.5 * 3.3, 515gr
Cái
Hàng Tặng Phẩm