Sản Phẩm > Hàng Tặng Phẩm

Bộ SP Nhà Hàng Tư

A106,A002,A5006,A307
A106: 11 * 11 * 5.3, 81gr
A002: 14 * 4.5 * 1.5, 21gr
A5006: 15.4 * 15.4 * 1.8, 80gr
A307: 9 * 9 * 2.7, 28gr
Cái
Hàng Tặng Phẩm