Sản Phẩm > Chén Dĩa Nhà Hàng > Đĩa (Nhà Hàng)

Dĩa Cá Chép

A026F
349 gr
38 * 21.8 * 3 cm
Cái
Đĩa (Nhà Hàng)