Sản Phẩm > Chén Dĩa Nhà Hàng > Đĩa (Nhà Hàng)

Dĩa Sâu Sơ Mi

A3813
385 gr
33 * 19.8 * 4.8 cm
Cái
Đĩa (Nhà Hàng)