Sản Phẩm > Chén Dĩa Nhà Hàng > Đĩa (Nhà Hàng)

Dĩa Cà Na

A3616-A3618
A3616 : 40.3 * 26.3 * 3.8; 635gr
A3618 : 45.5 * 29.5 * 4.3; 775gr
Cái
Đĩa (Nhà Hàng)