Sản Phẩm > Khay

Khay Chữ Nhật

KE12-KE13
KE12 : 28.7 * 15.7 * 0.45; 330gr
KE13 : 31.5 * 23.1 * 0.45; 540gr
Cái
Khay