Sản Phẩm > Chén Dĩa Nhà Hàng > Đĩa (Nhà Hàng)

Dĩa Bầu Hình Lá

LB10
220 gr
26.5 * 13.4 * 2.7 cm
Cái
Đĩa (Nhà Hàng)