Sản Phẩm > Chén Dĩa Nhà Hàng > Đĩa (Nhà Hàng)

Dĩa Xuồng Chân

H308
215 gr
20.2 * 13.6 * 6 cm
Cái
Đĩa (Nhà Hàng)