Sản Phẩm > Phong Cách Tây Âu > Shine

Dĩa Chữ Nhật

A5610,A5612,A5614
A5610 : 26.5 * 17.5 * 2.5 ; 202gr
A5612 : 31 * 20.5 * 2.7 ; 300gr
A5614 : 35 * 23.5 * 3.3 ; 400gr
Cái
Shine