Sản Phẩm > Phong Cách Tây Âu > Shine

Dĩa Vuông Cạn

A5308,A5311
A5308 : 19.5 * 19.5 * 2 ; 202gr
A5311 : 26.5 * 26.5 * 2.5 ; 387gr
Cái
Shine