Sản Phẩm > Phong Cách Tây Âu > Seawave

Dĩa Vuông

A5308,A5311,A5312
A5308 : 19.5*19.5*2 ; 202gr
A5311 : 26.5*26.5*2.5 ; 387gr
A5312 : 29.5*29.5*2.7 ; 469gr
Cái
Seawave