Sản Phẩm > Muỗng Đũa > Muỗng

Muỗng/Nĩa

APD01,APD02
APD01- Nĩa : 14 * 2.5 * 0.5; Weight : 15gr
APD02- Muỗng : 14 * 3.3 * 0.5 ; Weight: 19 gr
Cái
Muỗng