Sản Phẩm > Phong Cách Tây Âu > Lucky

Dĩa Vuông

A6610,A6612,A6614
A6610 : 25.5 * 22.4 * 4; 296g
A6612 : 30.8 * 27 * 4.4 ; 510g
A6614 : 35.5 * 31 * 4.8 ; 625g
Cái
Lucky