Sản Phẩm > P. Cách Đông Phương > KM

Tô Sâu Xoắn

AS107,AS108,AS109
AS107 :Ø18 * 5 ; 134gr
AS108 :Ø20.4 * 5.5 ; 169gr
AS109 :Ø22.2 * 6 ; 210gr
Cái
KM