Sản Phẩm > Chén Dĩa Nhà Hàng > Đĩa (Nhà Hàng)

Dĩa Vuông Trơn

A3310
500 gr
25.5 * 25.5 * 28 cm
Cái
Đĩa (Nhà Hàng)