Sản Phẩm > Chén Dĩa Nhà Hàng > Đĩa (Nhà Hàng)

Đĩa Viền

A5808,A5810,A5812
A5808 :11.6*20.1*1 ; 160gr
A5810 : 25.3*15.8*1 ; 284gr
A5812 : 30*20*1.6 ; 445gr
Cái
Đĩa (Nhà Hàng)