Sản Phẩm > Chén Dĩa Nhà Hàng > Đĩa (Nhà Hàng)

Đĩa Xoắn Trơn

A7209,A7211,A7213
A7209 : 23 * 23 * 1.8; 350gr
A7211 : 27.5 * 27.5 * 2 ; 600gr
A7213 : 33 * 33 * 2.5 ; 894gr
Cái
Đĩa (Nhà Hàng)