Sản Phẩm > Chén Dĩa Nhà Hàng > Đĩa (Nhà Hàng)

Dĩa Vân Thạch

A7407,A7408,A7409
A7407 : 18 * 17.3 * 2.2 ;245gr
A7408 : 21 * 21 * 3 ; 345gr
A7409 : 23 * 23.5 * 3.3 ; 475gr
Cái
Đĩa (Nhà Hàng)