Sản Phẩm > Chén Dĩa Nhà Hàng > Đĩa (Nhà Hàng)

Đĩa Hoa Mai

AS1312
670 gr
29.5 * 29.5 * 5.2 cm
Cái
Đĩa (Nhà Hàng)