Sản Phẩm > Chén Dĩa Nhà Hàng > Đĩa (Nhà Hàng)

Đĩa Hoa Mai

AS1208
267 gr
20 * 20 * 3.5 cm
Cái
Đĩa (Nhà Hàng)