Sản Phẩm > Chén Dĩa Nhà Hàng > Tô (Nhà Hàng)

Tô Hoa Mai

AS1210
380 gr
24.5 * 23.2 * 7.1 cm
Cái
Tô (Nhà Hàng)