Sản Phẩm > Phong Cách Nhật-Hàn > Đĩa (Nhật-Hàn)

Khay 02 Ngăn

A3004
271 gr
25.5 * 15.3 * 3.3 cm
Cái
Đĩa (Nhật-Hàn)