Sản Phẩm > Chén Dĩa Nhà Hàng > Tô (Nhà Hàng)

Tô Hoa Mai

AS1208
230 gr
19.7 * 18.6 * 5.6 cm
Cái
Tô (Nhà Hàng)