Sản Phẩm > Chén Dĩa Nhà Hàng > Đĩa (Nhà Hàng)

Đĩa Oval Lá

A2818,A2820,A2822
A2818 : 46 * 26 * 7.7 ; 625gr
A2820 : 50 * 28 * 8.5 ; 750gr
A2822 : 54 * 30 * 9 ; 955gr
Cái
Đĩa (Nhà Hàng)