Sản Phẩm > Đĩa (Nhà Hàng)

Đĩa Lá Sen

A2913
600 gr
34 * 31 * 9.5 cm
Cái
Đĩa (Nhà Hàng)