Sản Phẩm > Chén Dĩa Nhà Hàng > Đĩa (Nhà Hàng)

Đĩa Cạn Bèo

A7611
547 gr
28 * 28 * 1.9 cm
Cái
Đĩa (Nhà Hàng)