Sản Phẩm > Đĩa (Nhật-Hàn)

Xuồng 02 Ngăn

A3012, A3013, A3014
A3012 : 26.3 * 12 * 5, 202 gr
A3013 : 29 * 13.5 * 5, 258 gr
A3014 : 31.6*14.4*6, 350 gr
Cái
Đĩa (Nhật-Hàn)