Sản Phẩm > Chén Dĩa Nhà Hàng > Tô (Nhà Hàng)

Tô Sò

AS1412
997 gr
28.5 * 27 * 11.5 cm
Cái
Tô (Nhà Hàng)