Sản Phẩm > Chén Dĩa Nhà Hàng > Tô (Nhà Hàng)

Tô Sò

AS1410
632 gr
24.5 * 23 * 10 cm
Cái
Tô (Nhà Hàng)