Sản Phẩm > Đĩa (Nhà Hàng)

Đĩa Bèo Xoắn Ốc

A7407,A7408,A7409CCC
A7407 : 18 * 17.3 * 2.2 ; 216gr
A7408 : 21 * 21 * 3; 345gr
A7409 : 23*23.5 * 3.3 ; 395gr
Cái
Đĩa (Nhà Hàng)