Sản Phẩm > Chén Dĩa Nhà Hàng > Đĩa (Nhà Hàng)

Đĩa Vuông

A5308,A5311,A5312
A5308 :19.5 * 19.5 * 2 ; 240gr
A5311 : 26.5 * 26.5 * 2.5 ; 450gr
A5312 :29.5 * 29.5 * 2.7 ; 580gr
Cái
Đĩa (Nhà Hàng)