Sản Phẩm > Chén Dĩa Nhà Hàng > Đĩa (Nhà Hàng)

Đĩa Kiểu

A5912
447 gr
30 * 21 * 3.3 cm
Cái
Đĩa (Nhà Hàng)