Sản Phẩm > Đĩa (Nhà Hàng)

Đĩa Ngọc Sứ

A2118
875 gr
45.7 * 27.4 * 4 cm
Cái
Đĩa (Nhà Hàng)