Sản Phẩm > Chén (Nhật-Hàn)

Dĩa Vuông Lõm

A1105 YYY
152 gr
12.5 * 12.5 * 3.3 cm
Cái
Chén (Nhật-Hàn)