Sản Phẩm > Chén Dĩa Nhà Hàng > Đĩa (Nhà Hàng)

Đĩa Ngọc Sứ

A2114
515 gr
35.5 * 21.5 * 3.5 cm
Cái
Đĩa (Nhà Hàng)