Sản Phẩm > Chén Dĩa Nhà Hàng > Đĩa (Nhà Hàng)

Đĩa Ngọc Sứ

A2418
860 gr
45.7 * 29.2 * 3.7 cm
Cái
Đĩa (Nhà Hàng)