Sản Phẩm > Đĩa (Nhà Hàng)

Đĩa Ngọc Sứ

A2414
500 gr
35.2 * 22.3 * 2.8 cm
Cái
Đĩa (Nhà Hàng)