Sản Phẩm > Chén Dĩa Nhà Hàng > Chén (Nhà Hàng)

Chén

A4075
125 gr
Ø 10.4 * 5 cm
Cái
Chén (Nhà Hàng)