Sản Phẩm > Chén Dĩa Nhà Hàng > Chén (Nhà Hàng)

Chén

A4044
105 gr
Ø 9.7 * 5 cm
Cái
Chén (Nhà Hàng)