Sản Phẩm > Chén (Nhà Hàng)

Chén

A04
142 gr
Ø 10 * 5.2 cm
Cái
Chén (Nhà Hàng)