Sản Phẩm > Chén (Nhà Hàng)

Tô/Chén vuông

A5407
228 gr
17 * 17 * 5.7 cm
Cái
Chén (Nhà Hàng)