Sản Phẩm > Chén Dĩa Nhà Hàng > Chén (Nhà Hàng)

Tô/Chén vuông

A5405
148 gr
13.7 * 13.7 * 4.7 cm
Cái
Chén (Nhà Hàng)