Sản Phẩm > Chén Dĩa Nhà Hàng > Chén (Nhà Hàng)

Tô/Chén vuông

A6306,A6307,A6308,A6309
A6306 : 13.8 * 13.8 * 5.8 ; 132 gr
A6307 : 16.9 * 16.9 * 6.2 ; 208 gr
A6308 : 20.5 * 20.5 * 6.4 ; 280 gr
A6309 : 23.5 * 23.5 * 6.8 ; 330 gr
Cái
Chén (Nhà Hàng)