Sản Phẩm > Chén Dĩa Nhà Hàng > Đĩa (Nhà Hàng)

Đĩa Vuông

D6706
170 gr
15 * 15 * 2 cm
Cái
Đĩa (Nhà Hàng)