Sản Phẩm > Chén Dĩa Nhà Hàng > Đĩa (Nhà Hàng)

Đĩa Hoa Mai

A5713
732 gr
32.8 * 32 * 2.9 cm
Cái
Đĩa (Nhà Hàng)