Sản Phẩm > Chén Dĩa Nhà Hàng > Đĩa (Nhà Hàng)

Đĩa Hoa Mai

A5711
478 gr
27 * 27 * 2.2 cm
Cái
Đĩa (Nhà Hàng)