Sản Phẩm > Chén Dĩa Nhà Hàng > Đĩa (Nhà Hàng)

Đĩa Hoa Mai

A5710
390 gr
24.5 * 24.5 * 2 cm
Cái
Đĩa (Nhà Hàng)