Sản Phẩm > Chén Dĩa Nhà Hàng > Đĩa (Nhà Hàng)

Đĩa Hoa Mai

A5709
313 gr
22 * 22 * 1.9 cm
Cái
Đĩa (Nhà Hàng)