Sản Phẩm > Phong Cách Nhật-Hàn > Chén (Nhật-Hàn)

Chén/ Tô Vuông

A5409
425 gr
24 * 24 * 8 cm
Cái
Chén (Nhật-Hàn)