Sản Phẩm > Phong Cách Nhật-Hàn > Chén (Nhật-Hàn)

Chén/ Tô Vuông

A5407
228 gr
17 * 17 * 5.7 cm
Cái
Chén (Nhật-Hàn)